روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

وصل شدن به نت از ترمینال !

TAGS: None

یادش به خیر, اولیین دردسر من با لینوکس مال ۲ سال پیش هست, اون موقع ها که جوان بودیمو( 😀 ) مودمم (اسمشو نبر ) از نوع usb بود !
تازه با لینوکس و گنو و تاکس این ماجراها اشنا شده بودیم و صبر و حوص له هم نداشتیم ! این مودم هم حسابی اعصابمو به هم ریخته بود و خواب و خوراک برام نزاشته بود .
خلاصه من یک تاپیک توی انجمن ابونتو زدم و کلی سر صدا که, آی ی ی ایوالناس بیاید به داد من برسید ( نمونه بارز تازه کار ! ) !!!!!!!!!!!!!!!!

چند نفری هم امدن, یک چیزایی گفتن, ولی بهترین چیزی که کمکم کرد یک مطلب در وبلاگ سار بود .

مودم وصل شد, ولی انقدر دم از ناسازگاری زد ,که اخرش عوضش کردم و یک مودم با پورت LAN گرفتمو تازه فهمیدم زندگی یعنی چی !

یادمه اون روزا تنها باری که از ترمینال برای وصل شدن به نت استفاده کردم با همون مودم USB بود و بعد هم با این واسط گرافکی ها یواشکی از این موضوع طفره رفتیم و به روی خودمون هم نیاوردیم!

گذشت و ما مثلا پیر شدیم . خواستیم ببینیم این ارچ  چی هستو مال کدام مملکته و دو کلام, باش اختلاط کنیم, که دیدیم ای دل غافل, این که زبون گرافیکی حالیش نمیشه !
اخرش این لینوکس کینه ی دیرینشو رو کرد!

حالا باید از ارچ  به نت وصل میشدم ولی چجوری ؟ با pppoe ? راه دیگه ای هم مگه بود ؟

pppoe-setup >pppoe-connect
یا
pppoe-setup >pon esme-connectiona

این کارا رو هم کردم ولی نشد که نشد !

همش بد و بیرا میگفت تا این که یکی توی کانال IRC پیدا شد ( the-light ) و گفت :

– بابا بچه مسلمون بیا برو این فایل ” /etc/resolv.conf ” را تغیر بده

این شکلی :

# Generated by dhcpcd from eth0
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
nameserver 192.168.1.1
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4.
nameserver 192.168.1.1
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line

بعد هم

/etc/rc.d/network restart

– تموم دیگه ! بیخودی شلوغش کردی ( 😀 ) .

حقیقتا هم راست میگفت و همین کارو کردیمو همه مشکلا حل شد ! ولی ما که اهل تعریف پس داخلی نیستیمو از این رمزی کاری ها هم اصلا خوشمون نمیاد ! اصلا توی مرام ما نیست ( 😀 ), برای همین باید بفهمم این pppoe چشه, یا یک راه دیگه برای وصل شدن Bridge پیدا کنم البته اگه روزگار بگزاره 🙂

عزت زیاد

* اینم یک جور سبکه ! جدی نگیرید 🙂

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.