روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

هفت سین ولی با کدوم سین ؟!

TAGS: None

ببین تاکس چقدر خاطرتو میخوایم !

ببین چه هفت سین لینوکسی چیدیم برات . میخوام ببینم کجای دنیا از این کارا میکنن ؟!(باشه بابا اینجوری نگا ه نکن دیگه خودمو لوس نمیکنم 😀 ولی راست و حسینی …باشه باشه دیگه نمیگم !:D)پ.ا.ی.ن.۱: این تصویر مربوط میشود به  ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۷  اخرین جلسه لاگ خوزستان در سال ۸۷   .

پ.ا.ی.ن.۲: پیشاپیش سال نو بر همه ی دوستان اوپن سورسی ( اون ته تهاشم ویندوزی 😀 ) مبارک باشه .   تاکس تو هم سال نوت مبارک.

پ.ا.ی.ن.۳: وای باز هم یادم رفت ۱۳ مارس تولد تاکسه و باید براش کادو بگیرم ! بیچاره شدم !(تاکس ۱۵ سالت شده ؟! ولی اصلا بهت نمیاد 😀 )

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.