روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

مغزم

TAGS: None

زندگی غیر استاندارد – کفش پاشنه‌بلند

TAGS: None

همیشه با این کفش های عجیب غریب مخالف بودم و چندین بار تو زندگیم آدمایی را دیدم،  که به خاطر پوشیدن مداوم کفش پاشنه بلند، استخوان انگشتهای پاشون تغیر شکل داده بود وعصب های پاشون دچار مشکل بود و مجبور بودن عمل جراحی کنند تا یک مقدار از مشکل حل بشه. برام سواله چرا اصلا همچین کفشی به وجود امد؟!

جواب سوالم را وقتی گرفتم که دیدم بیشتر صدنلی ها ارتفاعشون زیاده و وقتی میشینیم پای ادم به زمین نمیرسه پس خانم ها مجبور میشن کفش پاشنه بلند بپوشن تا پاشون به زمین برسه . اقایون هم کفش پاشنه بلند نمیپوشن چون بعضی اوقات ارتفاع صندلی ها  براشنون کم هم هست.

پس به این نتیجه میرسیم که صندلی غیر استاندارد باعث به وجود آمدن کفش غیر استاندارد شد!

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.