روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

نقاشی خانه

TAGS: None

کودک که بودیم اکثرا نقاشی یک خونه  را کشیدیم . در کودکی دنیا برای ما شاید به بزرگی همان خانه بود و پدر و مادر  جوری از آن چهار دیواری مراقبت می کردند که درک ما از دنیا چیزی کم از بهشت نداشت . من که خودم فکر میکردم احتمالا تنها تفاوت بهشت و دنیا اینه که اونجا هرچی بخوایم میتونیم بستنی بخوریم . وقتی بزرگ میشیم کم کم با اون روی سکه هم اشنا میشیم . اون رویی که پدر و مادر تمام عمر در برابرش جنگیدند تا از خیلی چیزها حفاظت کنند که یکیش ما بودیم . حالا اگر بهم بگن خونه بکش احتمالا اینجوریه  :/

 

TAGS: None

Leave a Reply


− 6 = 0

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.