روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

لینوکس برای همه !

Tags: , , ,

-تاکس کجایی تا به من افتخار کنی؟

I am here-

-اینجایی؟ ندیدمت !

تاکس دیروز دوستمان را بردیم سایت و سیدی زنده ابونتو رو در

دستگاه قرار دادیم .میدونی بعدش چی شد؟

وای خدای من. حدس بزن !

ابونتو اومد بالا .

من همه جارو نشون دوستم دادم .از پنل تا پلیس و هرچی بود .

یه چند تا شیرین کاری هم با ابونتو انجام دادم و دیگه تموم شد!

دوستمان دیوانه ی ابونتو شده بود . بهم گفت این سیدیتو میخوام

ما هم کلاس گذاشتیم و گفتیم باید نوبت بگیری .

خوب دیگه این رفیق شفیق ما هم ابونتویی شد .

فردا باید دو نفره دیگه رو ابونتو یی کنم .

(اشک شوق در چشمان تاکس حلقه زده ) 🙂

اصولا فکر می کنم مشکل خیلی ها که لینوکسی نمیشن اینه که

تصور درستی از لینوکس ندارن و فکر میکنن کینوکس هنوز

همون خط فرمانه . یا فکر میکنند لینوکس برای اونایی هست که

کار شبکه میکنند .

خلاصه باید اگاهشون کرد که الان لینوکس برای همه است .

دوستان دانشجو جوانان و نو جوانای دبیرستانی و  راهنمایی هم اکنون

وقت ان رسیده که جهان را با لینوکس اشنا کنیم (جو نگیردتونو

اینو گفتم که جملم قلمبه سلمبه بشه منظورم این بود که از دوستای

دورو وریتون شروع کنید و هم کلاسیهاتونو با لینوکس اشنا کنید ).

Tags: , , ,

Leave a Reply


− 3 = 3

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.