روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

مرغ سحر

TAGS: None

واو!

واقعا نیاز داشتم یه همچین موزیک ویدییویی ببینم تا روزم  را با یه احساس خلاقیت و فکر خیلی خوب شروع کنم .

باخودم گفتم  حتما با دیگران هم به اشتراک بزارمش تا اونها هم احساس خوبی پیدا کنند.

مرسی ازاشخاصی به نام عماد عامری و مرتضی نی داوودی و امیر عظیمی و ….  مرحوم محمد تقی بهار.

TAGS: None

Leave a Reply


× 6 = 12

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.