روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

از این به بعد – شنبه ها و ایده ها

TAGS: None

دقت کردم که دیدن ایده های جالب چقدر روحیه ی من یکی را عوض میکنه ، بعدش هم تصمیم گرفتم هر شنبه در باره ی یک ایده که دورو ورم میبینم توی وبلاگم حرف بزنم.

ایده ای که پیدا میکنم میتونه هر چیزی و در باره ی هر چیزی، یعنی از یه طرح جوراب  تا یه کد برنامه باشه ! تنها محدودیتش اینه که  برام جالب و جدید باشه!  🙂

TAGS: None

One Response to “از این به بعد – شنبه ها و ایده ها”


  1. Vahid
    on Feb 3rd, 2013
    @ 6:10 pm

    حالا نمی شد از همین یکشنبه شروع می کردی نمیذاشتی بمونه وایه هفته ی دیگه؟!

Leave a Reply


4 + = 8

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.