روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

شنبه ها و ایده ها – شوخی با مرد ویتورین

TAGS: None

این طرح را توی یه تبلیغ برای تیشرت دیدم.  این که طرح  مرد ویتورین  داوینچی را به این شکل در آورده خیلی ایده ی جالبی به نظرم آمد. زیاد پیش آمده ببینم  یه طرح معروف را تغیردادن  ولی خیلی کم پیش میاد که طرح جدید مضحک  به نظر نیاد. به نظرم این طرحه توی تغیر برنده بوده. :))))

TAGS: None

Leave a Reply


5 − = 1

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.