روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

نارسیس و تاکس – دستخط

TAGS: None

TAGS: None

2 Responses to “نارسیس و تاکس – دستخط”


 1. Vahid
  on Feb 10th, 2013
  @ 9:34 pm

  جالبه :) ))))


 2. hb
  on Feb 11th, 2013
  @ 11:09 am

  :) )) چه خشن

Leave a Reply


− 7 = 2

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.