روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

یه چیز حالب توی وبلاگ کیبرد ازاد.

Tags: , , ,

امروز بازم یه چیز جالب برای چک کردن اتصال به اینترنت یاد گرفتم از توی وبلاگ کیبرد ازاد:

یه دستوره که توی ترمینال وارد میکنرد و با این دستور سیستم هر چند ثانیه یه بار با یه

بوق کوتاه به شما خبر میده که به نت وصلید یا نه .

توی ترمینال وارد کنید ping -i 42 -a 4.2.2.4 که البته اون ۴۲ را میتونید هر مقدار دیگه ای

رو به دلخواه خودتون وارد کنید ۴۲ در اینجا وقفه ی زمانی رو معین میکنه.

Tags: , , ,

Leave a Reply


+ 3 = 8

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.