روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

من که نمیدونم این همه توزیع برای چیه ؟

Tags: , ,

امروز داشتم باتاکس بحث میکردم سر همین توزیع های جور واجور

ابونتو و کببونتو و زینوکس و پارسیکس و …………..

گفتمش چه خبره این همه توزیع؟

یه نگاهی بهم کرد که فهمیدم حرف مفتی زدم .

خوب میدونید خوب که فکر میکنم میبینم همچین بد هم نیست که

توزیع های جورواجور داشته باشیم اصلا تنوع برای ادم لازمه اینجوری

ادم هیج وقت افسردگی نمیگیره .

مثلا همین کبونتو دو روز در سال خونه تکونی میکنه و یه شماره جدید میده

به جامعه لینوکسی.تا اونجا که من فهمیدم یکیشو برا برج ۴ میده یکیشم

برج ۱۰ (البته ماهای خارجکی) تاکس یه شمارنده داد تو وبلاگم کار بزارم

گفت روز شمار ابونتو ۸.۱۰ ولی من هر کار کردم نشد ببینید شما میتونید؟!

تو یکی از این وبلاگ بچه های لینوکسی که داشتم میگشتم دیدم اسم این

شماره ی ابونتو شده Intrepid Ibex راستش خندم گرفت به تاکس گفتم

-اخه اسم این جگو جونورها چیه که میزارن رو این توزیع ها به گمونم ابونتو

با سازمان حمایت از حیوانات قرار داد بسته .یه لحظه یه نگاه به تاکس کردم

یادم رفته بود که تاکس هم پنگوءنه و به خودم گفتم لعنت به دهانی که بی

موقع باز شود .عجب حالا باید ناز این تاکس پنگوءن رو بکشیم .

خلاصه بازم کارمون در اومد !

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.