روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

کاری از روی بی کاری

Tags: , ,

خوب از این به بعد میخوام روزانه خیلی از وقتم رو تو فروم خارجی

بگذرونم به دو دلیل کاملا تابلو:

۱- زبانم رو قوی کنم

۲-دلیل دوم رو نمیدونم ؟!

و طبق معمول هر چی یاد بگیرم رو تو وبلاگ خودم مینویسم

این وبلاگ برای من یه دفتر خاطرات لینوکسیه!

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.