روز شمار شروع !

وبلاگی که روزهای آشنایی با گنو و لینوکس را میشمارد.

اولین جلسه !

Tags: , ,

روز سه شنبه یک روز کاملا لینوکسی بود

یک سفر لینوکسی , یک جلسه لینوکسی , و کلا لینوکسی بود .

مقصد سفر اهواز بود, هدف سفر شرکت در اولین جلسه لاگ خوزستان.

راستش از خدا خیلی شاکی هستم . اخه همه نقشه های من را ریخت به هم

میگید برای چی ؟! الان میگم :

من وقتی با لینوکس اشنا شدم (تذکر به خودم : ببین ۵ ماه بیشتر نیست لینوکس

کار میکنی همچین حرف میزنی انگار ……. 😀 ) فکر میکردم حد اقل تا ۳ سال دیگه

نامی از لاگ خوزستان نخواهم شنید نمیدونم چی شد که یک ماه (شایدم ۲ ماه )

پیش یک پست در ابونتو ای ار دیدم که برای تشکیل لاگ خوزستان فراخوان داده

بود .و نمیدونم چجوری شد که روز سه شنبه ۱۹ اذر ۱۳ نفر ادم لینوکسی و نیمه

لینوکسی دور هم جمع شدند و اولین جلسه رسمی لاگ خوزستان را تشکیل دادند .

هرچی بود  زیر سر اوس کریم بود .

خلاصه کلی حساب کتاب مارو ریخت به هم من کلی پیش بینی  برای سه سال

دیگه داشتم . (چی شد  ؟! 😀 )

القصه … ما روز سه شنبه طی یک سفر لینوکسی خودمان را به اهواز رساندیم.

جلسه ساعت ۱۰ صبح بود ولی این جانب ساعت ۹ به اهواز رسیدم و خلق را از

خواب ناز بیدار نمودم .

اولین نفر که مورد حمله زنگ تلفن بنده  قرار گرفت دوست نیمه لینوکسی ما

بود که باید میامد ترمینال به دنبالمان دومین نفر دوست دیگر نیمه لینوکسی ما

بود که اون هم باید بیدار میشد میامد جلسه . سومین نفر دوست دیگر نیمه لینوکسی

ما بود که ان هم با زنگ ساعت ۹:۲۰ ما از خواب بیدار شد ,  با یاد اورد این که

جلسه ای در پیش است .نفر چهارم ………( این داستان ادامه دارد !)

خلاصه فکر کنم که کل اهواز را از خواب و ارامش انداختیم ( ان هم روز عید – ملت

کلی نقشه کشیده بودن برای این روز) .

ولی باور کنید تقصیر من نبود هرچی به تاکس گفتم ۸ هم حرکت کنیم ۱۰ به جلسه

میرسیم حرف گوش نکرد میگفت دیر میشه . خلاصه ما بی گناهیم !؟

(تاکس چپ چپ نگاه نکن ! خوب راست گفتم دیگه ؟!)

© 2009 روز شمار شروع !. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.